Kummins kök är KRAV-certifierat

Kummins Kök är KRAV-certifierat, dvs minst 25% av våra råvaror är KRAV-märkta och/eller ekologiska. Det innebär även att Kummin har en godkänd miljöpolicy.

Kummins miljöpolicy

Vi som arbetar på Kummin vill ta vårt ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker att det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vi försöker gemensamt att

 • Aktivt höja miljötänket och kompetensen hos den egna personalen men även försöka påverka våra leverantörer och gäster.
 • Använda ekologiska och KRAV-märkta livsmedel samt miljömärkta rengöringsmedel i så största möjliga utsträckning.
 • Att minska antalet tillsatser i maten.
 • I första hand välja varor som går att återvinna.
 • Tänka på miljöaspekterna när vi gör våra inköp.
 • Att regelbundet informera våra gäster, samarbetspartners och leverantörer om våra värderingar.

Detta gör vi idag:

 • Vårt kök är KRAV-certifierade.
 • Vi använder endast 100% el-drivna transportbilar
 • Vi sorterar glas, metall, brännbart och wellpapp.
 • Vi använder miljövänligt rengöringsmedel till viss del.
 • Vi använder eget kolsyrat kranvatten i restaurangen ist för på flaska.
 • Vi samarbetar med lokala leverantörer.

Vår framtida målsättning och projekt

 • Att öka vår andel ekologiska, KRAV-märkta och närproducerade råvaror.
 • Stärka vår profil som ett hållbart företag.

Minst 25% av våra råvaror är KRAV-märkta eller ekologiska.